Çerez Örnek

Tarihçe

 

Anabilim dalımız, Yükseköğretim Kurulunun 16.05.2005 tarih ve 1054 sayılı yazıları ile, Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı olarak Prof. Dr. Fikret İKİZ başkanlığında kurulmuştur.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan Anabilim Dalımız Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim alanlarında eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme işlevlerini yerine getirmek üzere planlanmıştır. Anabilim dalımızı diğerlerinden ayıran en önemli özellik Tıbbi Bilişimi de konunun ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirmesidir. Günümüzde her türlü sayısal ve sayısal olmayan (ses, görüntü, fotoğraf vb.) verilerin işlenmesi, bilişim teknolojilerinin gelişiminden çok yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Bu nedenle ilgi alanı bu verilerin işlenmesi ve yorumlanması olan Biyoistatistiğin, bilişim alanından ayrı değerlendirilmesi olası değildir. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ