Çerez Örnek

Ödüller

 

EN BEĞENİLEN 1. BİLDİRİ ÖDÜLÜ: Mert DEMİRARSLAN, Aslı SUNER, “A Proposal of New Feature Selection Method Sensitive to Outliers and Correlation in Health Data for Disease Diagnosis”, 13. Tıp Bilişimi Kongresi, 24-27 Mart 2021, Tıp Bilişimi Derneği, Online Kongre.

 

EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ: Duygu ÜNÜVAR PURCU, Sinem GÜNALP, Aslı KORKMAZ, Derya GÖKSU HELVACI, Yonca ERDAL, Resul ÖZBİLGİÇ, Aslı SUNER, Duygu SAĞ, “Makrofaj Polarizasyonunda, Uyarım Süresinin Polarizasyon Belirteçlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkisi”, 25. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 20-22 Kasım 2020, Türk İmmünoloji Derneği, Online Kongre.


SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: Evin İşcan, Gökhan Yıldız, Özden Öz, Umut Ekin, Nikos Khoury, Umur Keleş, Gökhan Karakülah, Aslı Suner, Gülçün Çakan Akdoğan, Güneş Özhan, Vassilis Zoumpourlis, Mehmet Öztürk, “TAp73’ün hepatoselüler karsinomada tümör teşvik edici rolü”, 16. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 27-30 Ekim 2019, Bodrum, Muğla.

 

MİNİ SEMPOZYUM-SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ: Yağmur Kaptan, Aslı Suner, Zübeyde Ekin, Deniz Nart, Funda Elmas Uysal, Abdullah Sayıner, Alev Gürgün, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Eozinofilik ve Non-eozinofilik Olguların Klinik Gidiş, Alevlenmeler, Yaşam Kalitesi ve Tedaviye Yanıt Açısından Karşılaştırılması: Prospektif Çalışma”, Türk Toraks Derneği’nin Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, 10 - 14 Nisan 2019, Antalya, Türkiye.

 

ARASTIRMA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: Hale Sezer, Hatice Sahin, Hatice Uluer, “The Coaching Process Evaluation Scale Used in Nursing Education”, X. Ulusal Tip Egitimi Kongresi, 9-12 Mayis 2018, Ege Üniversitesi Tip Fakültesi Muhittin Erel Amfisi, Izmir.

 

MAKALE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: Yasemin Atik Altinok, Suriye Özgür, Reci Meseri, Samim Özen, Sükran Darcan, Damla Göksen, “Reliability and Validity of the Diabetes Eating Problem Survey in Turkish Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus”, Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology (JCRPE), 2017 Dec; 9(4): 323–328.

 

EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ İKİNCİLİGİ: Banu Sarer Yürekli, Gökçen Ünal Kocabas, Murat Aksit, Nilüfer Özdemir Kutbay, Asli Suner, İsmail Yürekli, Habib Çakir, Giray Bozyaka, Sevki Çetinkalp, “Tip 2 diyabet ve prediyabette BMP-4 ve antagonistlerinin idrar albümin düzeyi ile iliskisi”, 52. Ulusal Diyabet Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Rixos Sungate Hotel Beldibi, Antalya.

 

EN İYİ POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ: Semiha ÖZGÜL, Gökhan KARAKÜLAH, Aslı SUNER, “Gen İfadesi Zaman Serileri Hizalama Algoritmalarının Karşılaştırılması”, Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, 25 Mart 2017, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara.

 

POSTER SUNUM İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: Ömer Faruk DADAŞ, Timur KÖSE, Mehmet N. ORMAN, Ayfer HAYDAROĞLU, Gül KİTAPÇIOĞLU, “Nadir Görülen Tümör Olgularının Sağkalım Analizinde Uygun Parametrik Modelin Belirlenmesi”, XVII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 5-9 Kasım 2015, Acapulco Resort Convention & Spa Otel-Girne, KKTC.

 

SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: Nur Özge SEZGİN, Mehmet N. ORMAN, “Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Birey İçi Değişkenliğin Eşitliğine Yönelik Testlerin Değerlendirilmesi”, XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 4-7 Eylül 2012, Kadir Has Kongre Merkezi, Kayseri.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ