Çerez Örnek

Yüksek Lisans Dersleri

Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans Dersleri

TIBBI ARASTIRMALARDA VERI ANALIZI I
TIBBI ARASTIRMALARDA VERI ANALIZI II
ÖRNEKLEME YÖNTEMLERI
MATEMATIKSEL ISTATISTIK
PARAMETRIK OLMAYAN ISTATISTIK YÖNTEMLER
STOKASTIK SÜREÇLER
DENEME TASARIMI VE ANALIZI
ÇOK DEGISKENLI ISTATISTIKSEL YÖNTEMLER
REGRESYON ANALIZI I
REGRESYON ANALIZI II
KLINIK DENEMELER
UYGULAMALI KATAGORIK VERI ANALIZI
SAGLIK ALANINDA ÖZEL ISTATISTIK YÖNTEMLER
RANDOMIZE KONTROLLÜ KLINIK DENEMELER
BIYOINFORMATIK
VERI YÖNETIMI
GENETIK
POPULASYON GENETIGI
DOGRUSAL CEBIR

TIBBI ARASTIRMALARDA VERI ANALIZI I

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
 
Zorunlu/Seçmeli
4 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: 2saat/hafta
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Mehmet N. ORMAN
Prof. Dr. Soner DUMAN
Yrd. Doç. Dr. Timur KÖSE
Ögr. Gör. Ali Murat ERGIN

Dersin Amaci ve Hedefi


Bu derste 3 amaç hedeflenmistir.

1. Sahada veri toplama, simülasyonla veri elde etme ve toplanan verilerin analizini yapabilme becerisini kazanmak
2. Sorunlu çalismalarin veri yapilarini degerlendirme ve analizlerini yapabilme bilgi ve deneyimini kazanmak.
3. Yaygin olarak kullanilan istatistik paket programlarini tanimak ve kullanabilmek.

 

Dersin Içerigi

Temel istatistik kavramlar, Veri yapilari, Özet tablolar ve grafikler, Frekans tablolari ve özet istatistikler, Örnekleme, Olasilik ve temel kavramlari, Hipotez testlerine giris, Tek ve iki örneklem testleri, güven araliklari, Regresyon, Korelasyon analizi

 

Dersin Degerlendirilmesi

Aktif ögrenmeye ve tartismaya katilim, ödev, sunum ve sinavlardan olusur. Dönem içi sinav, aktif katilim, sunum toplam degerlendirmesi %40, ve bir yazili yariyil sonu sinavi (%60) yapilmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Rostner, B. "Fundementals of Biostatistics" 5th. Ed. Duxbury press, USA, 2000.

• Munra, BH. "Statistical Methods for Health Care Research" 4th. Ed. Lippincott press, USA, 2001.

• Ikiz, F., Püskülcü, H., Eren, S. "Istatistige Giris" Fakülteler Kitapevi, 2006. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
TIBBI ARASTIRMALARDA VERI ANALIZI II

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
 
Zorunlu/Seçmeli
4 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: 2saat/hafta
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Mehmet N. ORMAN
Prof. Dr. Soner DUMAN
Yrd. Doç. Dr. Timur KÖSE
Ögr. Gör. Ali Murat ERGIN

Dersin Amaci ve Hedefi


Bu derste 3 amaç hedeflenmistir.

1. Sahada veri toplama, simülasyonla veri elde etme ve toplanan verilerin analizini yapabilme becerisini kazanmak
2. Sorunlu çalismalarin veri yapilarini degerlendirme ve analizlerini yapabilme bilgi ve deneyimini kazanmak.
3. Yaygin olarak kullanilan istatistik paket programlarini tanimak ve kullanabilmek.

 

Dersin Içerigi

Hipotez kontrolleri, 2 den fazla örneklem testleri, 2 yönlü varyans analizi, ki kare analizi, Risk ölçütleri, klinik denemelerde örneklem büyüklügü belirlenmesinde temel yaklasimlar.

 

Dersin Degerlendirilmesi

Aktif ögrenmeye ve tartismaya katilim, ödev, sunum ve sinavlardan olusur. Dönem içi sinav, aktif katilim, sunum toplam degerlendirmesi %40, ve bir yazili yariyil sonu sinavi (%60) yapilmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Rostner, B. "Fundementals of Biostatistics" 5th. Ed. Duxbury press, USA, 2000.

• Munra, BH. "Statistical Methods for Health Care Research" 4th. Ed. Lippincott press, USA, 2001.

• Ikiz, F., Püskülcü, H., Eren, S. "Istatistige Giris" Fakülteler Kitapevi, 2006. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
ÖRNEKLEME YÖNTEMLERI

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
 
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Mehmet N. ORMAN
Yrd. Doç. Dr. Timur KÖSE

Dersin Amaci ve Hedefi


Örnekleme yöntemlerini kavramak ve bunlan arastirmalarda kullanabilme deneyimini elde etmek. Aynca örnekleme yöntemlerine göre uygun örneklem büyüklugunü belirleyebilme becerisini kazanmak.

 

Dersin Içerigi

Olasiliksiz, olasilikli örnekleme, basit rasgele, tabakali, küme, ardisik, çok dereceli, sistematik örnekleme.

 

Dersin Degerlendirilmesi

Aktif ögrenmeye ve tartismaya katilim, ödev, sunum ve sinavlardan olusur. Dönem içi sinav, aktif katilim, sunum toplam degerlendirmesi %40, ve bir yazili yariyil sonu sinavi (%60) yapilmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Kish, L. “Survey Sampling” John Wiley and Sons, USA, 1967.

• Cochran WG. “Sampling Techniques” 3rd ed, John Wiley and Sons, USA, 1977.

• Sümbüloglu, V., Sümbüloglu K. “Klinik ve Saha Arastirmalarinda Örnekleme ve Örneklem Büyüklügü” Alp Ofset Baski, Ankara, 2005.

• Thompson, WL. “Sampling Rare or Elusive Species : Concepts, Designs, and Techniques for Estimating Population Parameters” Island Press, USA, 2004. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
MATEMATIKSEL ISTATISTIK

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Mehmet N. ORMAN

Dersin Amaci ve Hedefi


Rastsal degisken, beklenen deger, olasilik, olasilik yogunluk fonksiyonlari gibi konularda Matematiksel istatistik teorilerini kavranmasini saglamak ve bu kavramlarin uygulamadaki yerini göstermek.

 

Dersin Içerigi

Olasilik, Rastsal degiskenler, Momentler, kesikli ve sürekli dagilimlar, dagilimlar arasi iliskiler, yeterli istatistikler, beklenen deger kavrami.

 

Dersin Degerlendirilmesi

Aktif ögrenmeye ve tartismaya katilim, ödev, sunum ve sinavlardan olusur. Dönem içi sinav, aktif katilim, sunum toplam degerlendirmesi %40, ve bir yazili yariyil sonu sinavi (%60) yapilmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Hogg, RV., Craif, AT. “Introduction to Mathematical Statistics” 4th Ed. Macmillan Publishind, USA, 1978

• Roussas, GG. “ A First Course in Mathematical Statistics”, Addison-Wesley Publishing, USA, 1973.

• Aytaç, M. “Matematiksel Istatistik”, Ezgi yayinlari, Bursa, 1999.

• Freund, JE. “ Mathematical Statistics” Prentice Hall, 2nd Ed. Uk, 1972.

• Fienberg, S.. Casella, G.. Olkin, I. “Mathematical Statistics : A Unified Introduction” Springer-Verlag, NY, 1999. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
PARAMETRIK OLMAYAN ISTATISTIK YÖNTEMLER

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Mehmet N. ORMAN

Dersin Amaci ve Hedefi


Parametrik olmayan istatistik metotlarini tanimak, kavramak ve uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.

 

Dersin Içerigi

Tek örneklem, baglantili çift örneklem, baglantisiz çift örneklem, baglantili k örneklem, baglantisiz k örneklem veri yapilarinda kullanilan parametrik olmayan analiz yöntemleri ve hipotez testleri,

 

Dersin Degerlendirilmesi

Aktif ögrenmeye ve tartismaya katilim, ödev, sunum ve sinavlardan olusur. Dönem içi sinav, aktif katilim, sunum toplam degerlendirmesi %40, ve bir yazili yariyil sonu sinavi (%60) yapilmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Conover WJ. “Practical Nonparametric Statistics” 2 nd Ed. John Wiley and Sons, USA 1980. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
STOKASTIK SÜREÇLER

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Timur KÖSE

Dersin Amaci ve Hedefi


Kesikli ve sürekli zaman içinde sansa bagli olarak olusan olaylarin genel olarak analizini yapabilmek için gerekli teoriyi tanitmak ve statik dinamik modellerin istatistik analizlerinin gerçeklestirilmesi ile ögrencilerin sistemleri genel olarak çözümleyebilme yeteneginin kazanmalarini saglamaktir.

 

Dersin Içerigi

7. Giris, genel bilgiler ve tanimlar.

8. Sans yürüyüsleri.

1. Basit sans yürüyüsü.
2. Tutucu sinirlar arasinda basit sans yürüyüsü.
3. Yansitici sinirlar arasinda basit sans yürüyüsü.
4. Basit sans yürüyüsünün difüzyonu.

9. Dallanma süreci.

0. Örnekler.
1. Temel Teori.

10. Markov zincirleri

0. Temel teori.
1. Bitimli zincirlerin cebirsel çözümleri.
2. Konumlarin siniflandirilmasi.

11. Sürekli zaman süreçleri.

0. Poisson süreci.
1. Dogun-Ölüm süreci.
2. Kuyruk teorisi.

 

 

Dersin Degerlendirilmesi

Aktif ögrenmeye ve tartismaya katilim, ödev, sunum ve sinavlardan olusur. Dönem içi sinav, aktif katilim, sunum toplam degerlendirmesi %50, ve bir yazili yariyil sonu sinavi (%50) yapilmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Wolff, RW. “Stochastic Modeling and the Theory of Queues” Prentice Hall editions, USA, 1989.

• Parzen, E. “Stochastic Processes”, Holden Day Inc., USA, 1964.

• Cox, DR., Miller, HD. “The Theory of Stochastic Processes” Chapman and Hall, UK, 1972.

• Chang, Fwu-R. “Stochastic Optimization in Continuous Time” Cambridge University Press, UK, 2004.

• Lindsey, JK., Gill, R., Ripley, BD. “Statistical Analysis of Stochastic Processes in Time” Cambridge University Press, UK, 2004. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
DENEME TASARIMI VE ANALIZI

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Mehmet N. ORMAN
Yrd. Doç. Dr. Timur KÖSE

Dersin Amaci ve Hedefi


Bu derste, arastirma-gelistirme faaliyetleri için gerekli bilimsel yaklasimlar tanitilmakta, istatistik metodoloji ve modellemenin temel prensipleri incelenmektedir.

 

Dersin Içerigi

Bilgi üretimi ve problem çözmenin temel dayanaklari, bilimsel yöntem ve arastirma tanimlari, arastirma süreci ve modelleri, temel istatistik prensipler, genel Dogrusal model ve çözümlemesi, deneme modelleri ve temel deneme planlari, faktöriyel deneme modelleri.

 

Dersin Degerlendirilmesi

Dönem içinde bir arasinav, bir de yariyilsonu sinavi yapilmaktadir. Arasinav notunun %40'i ve yariyilsonu sinavinin %60'i sonuç notunu olusturmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Mead, R., Curnow, R.N., and Hosted, A. "Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology", Chapman&Hall London, 1983.

• Whitehead, J. The Design and Analysis of Sequential Trials. John Wiley. NY, 1997.

• Mead,R. The Design of Experiments. Statistical principles for practical application. Cambridge Univ. Pres.Cambridge. 1990. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
ÇOK DEGISKENLI ISTATISTIKSEL YÖNTEMLER

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Mehmet N. ORMAN
Yrd. Doç. Dr. Timur KÖSE

Dersin Amaci ve Hedefi


Ögrencilerin çok degiskenli istatistik yöntemlerini tanimak ve uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip olmasi hedeflenmektedir.

 

Dersin Içerigi

Matris kavrami, çok degiskenli normal dagilis, çok degiskenli ortalamalar ve dogrusal modellerde çikarsamalar, temel bilesenler analizi, faktör analizi, diskriminant analizi, kümeleme analizi

 

Dersin Degerlendirilmesi

Aktif ögrenmeye ve tartismaya katilim, ödev, sunum ve sinavlardan olusur. Dönem içi sinav, aktif katilim, sunum toplam degerlendirmesi %50, ve bir yazili yariyil sonu sinavi (%50) yapilmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Johnson, RA, Wichern, DW, “Applied Multivariate statistical Analysis” Prentice Hall press, USA, 1982.

• Brenner, D., Fienberg, S., Casella, G. “Theory of Multivariate Statistics” Springer-Verlag, USA, 1999.

• Timm, NH. “Applied Multivariate Analysis” Springer-Verlag, USA, 2002. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
REGRESYON ANALIZI I

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
3 saat/hafta
Ders verme: 3 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Timur KÖSE

Dersin Amaci ve Hedefi


Basit ve çoklu dogrusal regresyon analizi yöntemini tanitmak ve yöntemi uygun sekilde kullanma yetisini kazandirmak. Saglik alanina özel veri setlerinde bilgisayar destekli uygulamalar ile regresyon analizi sonuçlarini yorumlama bilgisine sahip olmasi hedeflenmektedir.

 

Dersin Içerigi

Basit dogrusal regresyon analizi; model uyumu ve uyum yetmezligi testi; matris çözümlemesi; artiklarin incelenmesi; çoklu dogrusal regresyon analizi; çoklu dogrusal regresyon analizinde model seçme yöntemleri.

 

Dersin Degerlendirilmesi

Aktif ögrenmeye ve tartismaya katilim, ödev, sunum ve sinavlardan olusur. Dönem içi sinav, aktif katilim, sunum toplam degerlendirmesi %40, ve bir yazili yariyil sonu sinavi (%60) yapilmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Draper, NR, Smith, H. “Applied Regresyon Analysis” 2nd Ed. Wiley pres, USA, 1981

• Qiu, P. “Image Processing and Jump Regression Analysis” John Wiley & Sons, USA, 2005.

• Rawlings, JO., Dickey, DA., Pantula, SG. “Applied Regression Analysis : A Research Tool” Springer-Verlag, NY, 1998. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
REGRESYON ANALIZI II

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
3 saat/hafta
Ders verme: 3 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Mehmet N. ORMAN

Dersin Amaci ve Hedefi


Dönüsümlü dogrusal regresyon ve dogrusal olmayan regresyon analizi yöntemini tanitmak ve yöntemi uygun sekilde kullanma yetisini kazandirmak. Saglik alanina özel veri setlerinde bilgisayar destekli uygulamalar ile regresyon analizi sonuçlarini yorumlama bilgisine sahip olmasi hedeflenmektedir.

 

Dersin Içerigi

Dogrusal hale dönüstürme yöntemleri; tek ve çoklu dogrusal olmayan modeller; iteratif (döngüsel) parametre tahmin yöntemleri

 

Dersin Degerlendirilmesi

Aktif ögrenmeye ve tartismaya katilim, ödev, sunum ve sinavlardan olusur. Dönem içi sinav, aktif katilim, sunum toplam degerlendirmesi %40, ve bir yazili yariyil sonu sinavi (%60) yapilmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Draper, NR, Smith, H. “Applied Regresyon Analysis” 2nd Ed. John Wiley, USA, 1981.

• Gallant, AR., “Nonlinear Statistical Models”, John Willey, USA, 1987. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
KLINIK DENEMELER

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Mehmet N. ORMAN
Prof. Dr. Soner DUMAN
Yrd. Doç. Dr. Timur KÖSE

Dersin Amaci ve Hedefi


Ögrencilerin, klinik arastirmayi planlama asamasindan raporlama asamasina kadar tüm asamalarda istatistik analiz ve degerlendirme bilgi ve becerisini kazandirmak.

 

Dersin Içerigi

Tanimlamalar, klinik arastirma modelleri ve analizi, klinik deneme evreleri, klinik arastirma uygulama yönergeleri, klinik arastirma protokolü ve hazirlanmasi, körleme, rasgelelik, yanlilik.

 

Dersin Degerlendirilmesi

Aktif ögrenmeye ve tartismaya katilim, ödev, sunum ve sinavlardan olusur. Dönem içi sinav, aktif katilim, sunum toplam degerlendirmesi %40, ve bir yazili yariyil sonu sinavi (%60) yapilmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Everitt, BS, Pickles, A. “Statistical Aspects of the Design and Analysis of Clinical Trials”, Revised Edition, Imperial College Press, USA 2004.

• Flather, M, Aston, H. “Stables, Rod Handbook of Clinical Trials” Remedica, USA, 2001.

• Gastl, G., Berdel, W., Edler, L. “Standard Operating Procedures for Clinical Trials of the Central European Society for Anticancer Drug Research” Karger Publishers, USA, 2003. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
UYGULAMALI KATAGORIK VERI ANALIZI

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Mehmet N. ORMAN
Yrd. Doç. Dr. Timur KÖSE

Dersin Amaci ve Hedefi


Çok boyutlu çapraz tablolari degerlendirebilecek ve istatistik paket programlari yardimiyla analiz ve yorum yapabilecek bilgi ve deneyim kazandirmak.

 

Dersin Içerigi

Modelleme, model seçimi, uyum iyiligi testleri, parametre tahminleri, iliski ölçütleri, önem düzeyleri ve önemlilik kaynaklarinin belirlenmesi.

 

Dersin Degerlendirilmesi

Aktif ögrenmeye ve tartismaya katilim, ödev, sunum ve sinavlardan olusur. Dönem içi sinav, aktif katilim, sunum toplam degerlendirmesi %40, ve bir yazili yariyil sonu sinavi (%60) yapilmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Fleiss, JL. “Statistical Methods for Rates and Proportions”, 2nd Ed. John Wiley and Sons Series, USA, 1981.

• Everitt, BS. “The Analysis of Contingency Tables”, Chapman and Hall Ltd, UK, 1980. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
SAGLIK ALANINDA ÖZEL ISTATISTIK YÖNTEMLER

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Mehmet N. ORMAN
Yrd. Doç. Dr. Timur KÖSE

Dersin Amaci ve Hedefi


Saglik alaninda kullanilan özel bazi istatistiksel yöntemlerin teorik altyapisi ile birlikte uygulamasini kavramak bilgi ve becerisine sahip olmak.

 

Dersin Içerigi

Meta analizi, Yasam analizi, Cox regresyon, Probit analizi, Logistik regresyon analizi, Loglinear modeller.

 

Dersin Degerlendirilmesi

Aktif ögrenmeye ve tartismaya katilim, ödev, sunum ve sinavlardan olusur. Dönem içi sinav, aktif katilim, sunum toplam degerlendirmesi %40, ve bir yazili yariyil sonu sinavi (%60) yapilmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Fleiss, JL. “Statistical Methods for Rates and Proportions”, 2nd Ed. John Wiley and Sons Series, USA, 1981.

• Everitt, BS. “The Analysis of Contingency Tables”, Chapman and Hall Ltd, UK, 1980.

• Rothman, KJ., Greenlang, S. “Modern Epidemiology” 2nd Ed., Lippincott Williams and Wilkins, USA, 1998.

• Everitt, BS., Pickles, A. “Statistical Aspects od the Design and Analysis of Clinical Trials” Imperial College Press, USA, 2004. (http://site.ebrary.com/lib/doc?id=10082180)

• Christensen, R. “Log-Linear Models & Logistic Regression” Springer-Verlag NY, 1997. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
RANDOMIZE KONTROLLÜ KLINIK DENEMELER

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Timur KÖSE

 

Dersin Içerigi

 

Randomize Kontrollü Klinik Denemeler (2+0)

Randomize Kontrollü Deneme Nedir?
Yanlilik ve Türleri.
Deney Için Gerekli Hasta Sayisi.
Hastalarin Guruplara Atanmasi.
Körleme.
Sonuçlarin Analizi.
Binary ve Sagkalim Verilerinin Analizi.
Ardisik Deney Tasarimlari.
Alt Guruplarin Kiyaslanmasi.
Protokoller ve Protokolden Sapmalar.
Cross-Over Denemeler.
Meta Analizi.


 

Ders Kitabi

Intoduction to Randomized Controlled Clinical Trials. JNS Mathews, (2006), Chapman and Hall.

 

Diger Yardimci Kitaplar

1- Armitge, P. and J.N.S. Mathews. (2002). Statistical Methods in Medical Research, 4. Ed. Blackwell

2- Whitehead, J. (1992). The Design and Analysis of Sequential Clinical Trials. Ellis Horwood. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
BIYOINFORMATIK

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Kemal Sami KORKMAZ

Dersin Amaci ve Hedefi


Dersin amaci Biyoistatistik ve Medikal Informatik Yüksek Lisans ögrencilerine informatik uygulamalarin moleküler biyoloji boyutu ile ilgili teorik ve pratik kavramlari aktarmaktir. Bu ders ile ögrencilerin veri bankalarindaki çok miktardaki verilerin analizlerine yaklasimlar saglamalari amaçlanmistir.

 

Dersin Içerigi

• Temel biyolojik kavramlar
• Biyoinformatigin biyolojideki yeri ve önemi
• Biyoinformatik veribankalari, deposituvarlar (NCBI, EMBL, Refseq, Genbank, PDB, SwissProt)
• Biyolojik veriler (örnegin; insan genomu, protein yapilari) ve bu verilerin yasam bilimciler tarafindan nasil kullanildigi
• Hücreler kullanilarak çoklu veri üreten sistemler
• Veri çesitleri ve analiz 

Dersin Degerlendirilmesi

Bir yariyilda bir yazili ara sinav (%40) ve bir yazili yariyil sonu sinavi (%60) yapilmaktadir

 

Önsart/Önerilen

Bu dersi alacak ögrencilerin Temel biyoloji, (DNA, RNA gibi) ve/veya moleküler biyoloji kavramlarina birikimli olmak onerilmektedir.

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• NCBI database site http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/gquery.fcgi

• PDB database site http://www.rcsb.org/pdb/ 

ÜST SAYFA


-----------------------------
VERI YÖNETIMI

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Mustafa INCEOGLU
Ögr. Gör. A. Murat ERGIN

Dersin Amaci ve Hedefi


Bu dersin amaci, ögrencilerin standart ve teknoloji tabanli veri yönetim sistemlerinin anlasilmasini saglamaktir.

 

Dersin Içerigi

• Veri Isleme Sistemleri
• Veri Tabani Isleme
• Veri Tabani Islemlerinin Bilesenleri
• Sorgulama Dilleri: SQL
• Veri Tabani Yönetim Sistemleri (ACCESS, SQL SERVER, ORACLE)
• Genisletilebilir Isaretleme Dili (XML) 

Dersin Degerlendirilmesi

Bes adet 15-dakikalik küçük sinav, bir adet 2-saatlik vize ve 1 ödev planlanmistir. Dönem sonunda 2-saatlik bir yilsonu sinavi planlanmistir. Dönem içi %40, Dönem sonu %60 agirliklidir.

 

Önsart/Önerilen

Bu dersi alacak ögrencilerin Temel biyoloji, (DNA, RNA gibi) ve/veya moleküler biyoloji kavramlarina birikimli olmak onerilmektedir.

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Watson, Richard T., “Data Management: Databases & Organizations”, Wiley, 5th ed., (2005).

• Viescas J., Conrad J., “Microsoft Office Access(TM) 2007 Inside Out (Microsoft Office Access Inside Out)”, Microsoft Press, (2007). 

ÜST SAYFA


-----------------------------
GENETIK

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Güldehen BILGEN

Dersin Amaci ve Hedefi


Temel ve moleküler düzeyde genetige iliskin konularda bilgi birikimini aktarmak.

 

Dersin Içerigi

Nükleik asitlerin yapi ve özellikleri, prokaryot ve ökaryotlarda genetik materyalin organizasyonu, gen ekspresyonu, prokaryot ve ökaryotlarda gen anlatiminin düzenlenmesi, Mendel kalitimi, Mendel’den sapma gösteren faktörler, esey ve eseye bagli kalitim, mutasyonlar, gen maniplasyonlari ve genomik analiz.

 

Dersin Degerlendirilmesi

Dönem içinde bir arasinav, bir de yariyilsonu sinavi yapilmaktadir. Arasinav notunun %40'i ve yariyilsonu sinavinin %60'i sonuç notunu olusturmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Genetics, Peter J. Russell, 2002. Pearson Education, Inc.

• Principles of Genetics, Eldon J. Gardner, Michael J. Simmons, D. Peter Snustad, 1991.John Wiley and Sons, Inc. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
POPULASYON GENETIGI

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Prof. Dr. Güldehen BILGEN

Dersin Amaci ve Hedefi


Ders, populasyon düzeyinde genetik olaylarin temellerini içermektedir.

 

Dersin Içerigi

• Populasyonun Genetik Yapisi: Genetik varyasyon, genetik varyasyonun ölçülmesi, gen ve genotip frekanslari, Hardy - Weinberg dengesi
• Gen Frekansini Degistiren Etmenler: Mutasyon, göç, seleksiyon, mutasyon ile seleksiyon arasindaki denge, rastgele sapma
• Varyanslar: Fenotipik ve genotipik varyans
• Kalitim Derecesi: Önemi, özellikleri, tahmini
• Seleksiyon: Temel seleksiyon modeli, resesif ve dominantlara karsi seleksiyon
• Insanla Ilgili Populasyon Genetigi Kavrami: Genetik önerme, tek gen ve poligenik hastaliklarin olasiligi, genetik hastaliklarin orani

 

 

Dersin Degerlendirilmesi

Dönem içinde bir arasinav, bir de yariyilsonu sinavi yapilmaktadir. Arasinav notunun %40'i ve yariyilsonu sinavinin %60'i sonuç notunu olusturmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Genetics of Populations, P.H. Hedrick,1983,Jones and Bartlett Publishes, Inc.

• Populasyon ve Biyometrik Genetik, Y. Vanli, M. K. Özsoy, S. Bas,Yüzüncü Yil Üniv. Ziraat Fak. Yardimci Ders Kitaplari Yayin no . 4. 

ÜST SAYFA


-----------------------------
DOGRUSAL CEBIR

 
ECTS Kredisi
1 yil, 1. yariyil
Yüksek Lisans
Zorunlu/Seçmeli
3 saat/hafta
Ders verme: 3 saat/hafta
Uygulama: -
Türkçe
Ögretim Üyesi: Yrd. Doç. Vecdi AYTAÇ

Dersin Amaci ve Hedefi


Dersin amaci matris yaklasimi ile lineer denklem sistemlerinin incelenmesi.

 

Dersin Içerigi

Lineer Esitlikler, Lineer Sistemlerin Matris Kullanilarak Çözümü, Determinantlar, Matris ve Determinantlara Iliskin Diger Özellikler, Vektörler, Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü ve Rank Kavrami, Eigen Degerleri ve Eigen Vektörleri

 

Dersin Degerlendirilmesi

Dönem içinde bir arasinav, bir de yariyilsonu sinavi yapilmaktadir. Arasinav notunun %40'i ve yariyilsonu sinavinin %60'i sonuç notunu olusturmaktadir.

 

Önsart/Önerilen

 

Ders Kitabi/Diger Materyal

• Eren S, Razbonyali M, “Lineer Cebir”, Maltepe Üniversitesi, (2004)

• Kolman, B., Hill, D. R., “Introductory Linear Algebra with Applications”, Printice Hall, 7 Edition, (2001)

• Koç, C., “Basic Linear Algebra”, Matematik Vakfi, (1995)

• Anton, H.. Elementary Linear Algebra. 6th edition. John Wiley & Sons, Inc., (1991)

• Lang, S., “Linear Algebra”, Addison-Wesley Publishing Company, (1968)

• Lipschutz, S.,”Linear Algebra, Schaum’s Outline Series”, McGraw-Hill, Inc., (1974)

• Hoffman, K. M., Kunze R. A.,”Linear Algebra”, Printice Hall, 2 edition, (1971) 

ÜST SAYFA


-----------------------------
 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ