Çerez Örnek

Diş Hekimliği Dersler

 

Diş Hekimliği Fakültesi Biyoistatistik Dersi açıklamasını indirmek için buraya tıklayınız.

  • Önşart bulunmamaktadır.
  • Her iki yarıyılda birer yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır. Ayrıca dönem içinde habersiz küçük sınavlar yapılacaktır.

Açıklamalar:
Ders: Lisans (Zorunlu)
Süre: 1.yıl – 1. ve 2. Yarıyıl
Uygulama: 2 saat/hafta
Dil: Türkçe
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH
Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin amacı Diş Hekimliği Fakültesi Lisans öğrencilerine, Temel Biyoistatistik konuların anlatılarak öğrencilerin bu konularda uygulama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.  Bu ders ile öğrenciler temel istatistik konularında veri değerlendirme analiz bilgi ve becerisi kazanacaktır.

 

DERS ÖĞRETİM PLANI (GÜZ)

HAFTA KONULAR
1 Biyoistatistiğe Giriş
2 Sağlık Alanında Kullanılan Araştırma Tipleri
3 Veri Tipleri ve Sayısal Özetleme
4 Ödev 1
5 Merkezi Egilim ve Değisim Ölçüleri
6 Tablo Hazırlama
7 Grafikler
8 Uygulama I
9 Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri
10 Uygulama II
11 Olasılıkta Temel Kavramlar
12 Bazı Olasılık Dağılışları
13 Uygulama III
14 Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler
15 Genel Uygulama 2
16 Genel Uygulama
17 Ara Sınav

 

DERS ÖĞRETİM PLANI (BAHAR)

HAFTA KONULAR
1 İstatistiksel Tahminleme ve Hipotez Testlerine Giriş
2 Uygulama IV
3 Tek Örneklem-İki Örneklem Hipotez Testleri
4 Uygulama V
5 İkiden Çok Örneklem İçin Hipotez Testleri (Varyans Analizi-ANOVA)
6 Uygulama VI
7 Korelasyon Analizi
8 Genel Uygulama 2
9 Regresyon Analizi
10  
11 Kategorik Veri Analizi
12 Uygulama VII
13 Parametrik Olmayan Yöntemler
14 Uygulama VIII
15 Genel Uygulama 3
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı/Diğer Materyal
İkiz, F., Püskülcü, H., Eren, Ş. “İstatistiğe Giriş“ Fakülteler Kitapevi, 2006.

Diğer kaynaklar
Rostner, B. “Fundementals of Biostatistics” 5th Ed. Duxbury press, USA, 2000
Munro, BH. “Statistical Methods for Health Care Research” 4th Ed. Lippincott press, USA, 2001.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ