Çerez Örnek

Görevler

 

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı tüm dünyada hemen hemen standart hale gelen aşağıdaki işlevleri yerine getirmektedir.

1- Eğitim Faaliyetleri: Lisans, lisansüstü ve hizmet içi eğitimi kapsamaktadır.

2- Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri: Sağlık bilimlerinde çalışanların araştırmaları için istatistik danışmanlık hizmeti vermek, sağlık bilimleri çalışanları ile ortak proje ve yayın yapmak ve özellikle sağlık bilimlerine uygulanan matematik ve istatistik teorileri üzerinde araştırma yapmak şeklinde özetlenebilir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ