Çerez Örnek

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

 

Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin temelinde, araştırmaya konu özellikler hakkında verilerin toplanması, toplanan veya deneysel olarak veya simulasyonla elde edilen bu verilerin uygun yöntemlerle analizi ve bu analiz sonuçların yorumlanması gibi aşamalar yer almaktadır. Bunun için matematik ve istatistik tekniklerden yoğun bir biçimde yararlanılmaktadır.

Matematik ve istatistiğin bu şekilde farklı bilim alanlarına uygulanmasından yeni yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır. Buna örnek olarak Biyometri, Psikometri, Teknometri … gibi bilim dalları gösterilebilir. Sağlık bilimlerinde de benzeri bir durum söz konusudur ve bu kapsamda Biyoistatistik teriminin kullanılması yaygın olarak benimsenmiştir.

Dünyada sağlık bilimleri alanında eğitim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet görevlerini yerine getiren (başta Tıp Fakülteleri olmak üzere) yükseköğretim kurumları bünyelerinde Biyoistatistik veya Biyoistatistik ile birlikte ona yakın Epidemiyoloji veya Bilişim alanlarını kapsayan isimlerle akademik birimler kurulmuştur.

Ege Üniversitesinde özellikle istatistiksel danışmanlık hizmetlerinin bilgisayar destekli olarak verilmesi 1970'li yıllar gibi çok eski bir geçmişe dayanmaktadır. Bu hizmetin Bilgisayar merkezi kapsamında verilmesi ve Biyoistatistik eğitiminin de bu konuya yakın akademik personel tarafından yürütülmesi üniversite bünyesinde konuya özel bir akademik birimin oluşturulmasını geciktirmiştir. Dünyadaki gelişmelerle Ege Üniversitesindeki özellikle bilgisayara dayalı birikim bir arada değerlendirilerek 2005 yılında Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı kurulmuştur. Anabilim Dalında, kısa sürede gerekli fiziksel alt yapı tamamlanarak 2006 yılı başından itibaren hizmet verilmeye başlanmıştır.                    


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ